A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fotos Israel 1890


 

Uit de oude doos 

Hieronder heb ik enkele fotos opgenomen die een Amerikaanse familie in het Heilige Land in 1890! heeft genomen. Uiteraard zijn ze allemaal in zwart-wit, maar ze zijn zo helder dat we een goede ndruk krijgen hoe Israel er 120 jaar geleden  heeft uitgezien! We zitten hier ook veel dichter bij de primitieve situatie van Jezus' tijd! Ik vind dat alles veel dichter bij komt. Vindt u ook niet?

Tentenkamp in de Negev. Zo leefde ook Abraham.  Abraham en zijn familieleden zijn de eerste Bijbelse personen van wie het bestaan en de levensgewoonten enigszins gedetailleerd worden geschilderd. Met een levendigheid en een intimiteit die volkomen vreemd is aan de spijkerschriftteksten, beschrijft de auteur van Genesis 23 :3-17 ons hoe reiziger Abraham verwikkeld is in een activiteit, die vaak in juridische teksten op kleitabletten wordt beschreven.Hij was een half-nomade en hij leefde met zijn familie in tenten zoals hier de Bedoeinen. Zie ook Ur en Abraham uit Oer

Abraham was een herder. In die wereld is Psalm 23 ontstaan.Jezus heeft gezegd Ik ben de dappere herder. Hij neem het gewonde lammetje in zijn armen en beschermt het.

Het is de goede herder die de schapen beschermt met zijn puntige knots en terugroept van de ravijn met zijn slingerstaf met steentjes. Hier zien we zo'n kloof waar in het pikkedonker de  wolven, jakhalzen, hyenas en dieven zich verscholen. 'Al ga ik door een donker dal, ik ben niet bang' belijdt de dichter van psalm 23

Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel

Hierna bracht Jozef zijn vader Jakob bij de farao en stelde hem aan de farao voor (Genesis47:7) Jakob begroette hem met een zegenwens

Toen Rachel overleden was, werd zij begraven langs de weg naar Efrat, het tegenwoordige Betlehem. Op haar graf plaatste Jakob een gedenksteen die tot op de dag van vandaag de plaats van Rachels graf aangeeft. (Gen. 35:19)

Er waren in Israel veel melaatsen, maar niemand anders werd genezen dan Naaman, de Syrier

Anderhalve eeuw geleden is deze foto genomen van het zogenoemde 'Naamans huis', een armzalig ziekenhuisje voor melaatsen.

De HEER  richtte zich tot Jeremia en zei:"Ga naar de werkplaats van eenpottenbakker, daar zal ik laten horen wat ik je te zeggen heb (Jer. 18:1)

Het volk Israel vierde het Loofhuttenfeest in loofhutjes. Je moest door het loofdak heen de sterren kunnen zien als herinnering aan hun verblijf in de woestijn.Loffhutten werden vaak gebouwd op het balkon zoals hier.

Hier in Samaria stond de tempel van Herodes

Gezicht op Jeruzalem via de Olijfberg

Kedrondal was nog niet bebouwd.

Tempelberg

Jaffapoort

Betanie. Hier logeerde Jezus als hij naar de tempel in Jeruzalem ging.Hier wekte hij Lazarus op.

 

Klaagmuur in Jeruzalem

Getsemane

Mozaiek van een boot in Magdala. In Magdala waren veel kleine scheepswerfjes.Vermoedelijk was Maria Magdalelena ook de eigenaresse van zo's werfje.Ze was bemiddeld en vriendin van de vrouw van de rentmeester van Herodes.

Betlehem. Ik heb  nooit goed geweten dat Betlehem op een heuvel lag. Er waren voor de bouw van een stad altijd twee criteria: de stad moest goed te verdedigen zijn en er moest een bron vlak bij zijn. Water was bij een belegering een eerste vereiste.

Ook het stadje Nazaret lag op een heuvel. Een behoorlijke heuvel werd al gauw berg genoemd.

In Betlehem is Jezus geboren. In Nazaret is hij opgegroeid en in Kafarnaum heeft hij enige tijd, (waarschijnlijk drie jaar) gewoond. Ik vermoed in de woning van Petrus en Andreas. In Kafarnaum heeft de schoonmoeder van Petrus Jezus verzorgd waarschijnlijk. Na haar genezing diende zij Hem.

Maria' bron in Nazaret. Zonder twijfel heeft de kleine Jezus vaak aan de hand van Maria naar deze bron gelopen. Bronnen waren vaak duizenden jaren oud.

Jezus heeft zich door Johannes vrijwillig laten dopen  op deze plek. Hij liet zich onderdompelen in de vuile erfstroom der geslachten en trok al het kwaad der mensheid naar zich toe en waste het af in het water. Hij schonk ons zijn goedheid en zondeloosheid.

Ik ben erg blij met deze foto.Verschillende malen is Jezus hier de Jordaan overgestoken bij een doorwaadbare plaats als Hij met zijn leerlingen op weg was naar Jeruzalem. Dat was bij de vesting Betsan, (Skytopolis in Jezus tijd). Hij reisde dan verder naar het zuiden via het Overjordaanse. De route liep altijd via Jericho. Daar wilde de Zacheus de tollenaar zo graag Jezus eens zien. Op de oude foto zien we dat op die plek een brug was gebouwd, die in 1890 al een ruine was. Zie ook bij Betsan voor de route

Meer van Galilea Hier lagen de dorpen Kafarnaum, Betsaida, Magdala en andere plaatsen In Tiberias is Jezus waarschijnlijk nooit geweest. De Joden kwamen niet graag in deze stad, de residentie van Herodes Antipas en een typisch Griekse stad met renbaan en amfitheater.

De bewoners rond het meer van Galilea waren vissers. Zie ook Meer van Galilea

Deze woning wees men in 1890 nog aan als het huis van Simon de leerlooier. Zie ook bij Jaffa. Het looien van leer  bracht ontzettend veel stank mee. Daarom moest een leerlooier dicht bij de zee wonen, niet in het centrum en vlak bij het water. Je ziet hier Smon nog steeds naar het water afdalen via deze trap.